F-k A Hold Mi Lyrics/Paroles
Aidonia

par bilal 780 vues -

(Chorus) Mi want yo fi send on the f**k Wine fi mi baby Bubble pon di john Wine fi mi baby Bend over so, wine fi mi baby Sit down pon hi, wine gi mi baby Yea style weh yo hold mi baby Style weh yo hold mi baby Style weh yo hold mi baby (Verse 1) Gyal yo f**k a hold mi Your f**k alone meck mi c**key feel so Good pum, pum deh underneath yo Naw leave yo, a waan breed yo C**k it up, bend yo back, pon yo knee so Bring yo friend dem fi Ablo Weh yo cousin deh tell are show crime need yo The gyal dem wid the A pu**y Bamma have the jack hammer ready fi seed yo C**key inna belly meck yo chest a wheeze yo POn di c**key shi a bubble an a wheel so What a pu**y tight, yo pu**y must a squeeze yo Gi are it hard an mi naw ease up Mi a f**k yo meck yo sweat Inna the hotel a Grand Leado Although mi wafe deh over RIU Yo pu**y meck mi waan see yo (Repeat Chorus) (Verse 2) Love it when yo bubble an a wine pon di c**k Sit down pon di buddy, sit down a wine inna mi lop Then yo set it so, bend over style weh yo got Pon di pu**y gyal, yo vagina no slack Seh yo love mi, me to I love yo back Waan married yo, me an you fi tie every not Waan breed yo, gi all the oil inna mi back Cute pickiny a child weh wi got Good ponanny gyal yo likkle an yo tiny A yo hole weh yo use an tie mi Love when yo come pon top an a ride mi Gyal can yo tip pon yo toe fi mi kindly Wine up yo body an quint yo vaginy Slow fi mi gyal tek time wine hi LOve how yo body no bed an styley Just ben up like a chine (Repeat Chorus)