Ride Lyrics/Paroles
Demarco

par bilal 4019 vues -

(Verse 1) Gyal yo pu**y good, a that mi seh Mi love it when yo flick it and yo dash hi weh Balance pon yo head and then yo kotch hi yeh The way yo sucj mi c**key gyal mi haffi seh Mi would a carry yo go a mi yard and lock yo weh Only let you out pon a Saturday Gyal yo pu**y good, mi and you haffi deh Freaky gyal yo meck mi happy yea (Chorus) Mi love when you ride, you ride, you ride Mi love when you ride, you ride, you ride Mi love when you ride, you ride, you ride Skin out yo pu**y meck mi put it inside Mi love when you ride, you ride, you ride Mi love when you ride, you ride, you ride Mi love when you ride, you ride, you ride Buddy and pu**y girl haffi go calide (Verse 2) You wid yo tight, tight, hole Gyal yo pu**y under my control Gyal mi love when you ride pon pole Tek money like mi drive pon tole Gyal yo know mi love it when yo kotch it And you quint up fi yo pu**y pon c**k Da cut deh you have underneath you Bless it meck mi haffi come back (Repeat Chorus) (Repeat Verse 1) (Repeat Chorus)