Kreol Lyrics/Paroles
Mighty Ki La

par bilal 2345 vues -

[Refrain] En ké raconté zot l'aventure de Arthur Arthur sé en chaussure de haute couture En soulier Armani épi en simel Mahoganie Le genre de shoes ke ou pé pa ni lè ou pa ni En ké raconté zot l'aventure de Arthur Arthur sé en chaussure de haute couture En soulier Armani épi en simel Mahogonie Le genre de shoes ke ou pé pa ni lè ou pa ni [Couplet 1] Mardi midi rendez vou épi cindy Une tit paire de talon aiguille sympa comme il dit Mais longtemps midi ja passé Arthur commencé ni assé En sur ke Cindy ka jakassé épi Wendy Arthur sé pa le genre de boug ka nervé I decidé ke i ka allé bô kay Hervé I ja ka coumencé stressé i ka fè rol' maché pressé Obligé Passé a dan kartier désérité La vérité, ni basket toute coté i ka regretté ke sé pa li ki Sé lè botte du chat botté Zot lé sav sa ki passé Mais non zot trop pressé, fi zot appren patienté [Refrain] En ké raconté zot l'aventure de Arthur Arthur sé en chaussure de haute couture En soulier Armani épi en simel Mahoganie Le genre de shoes ke ou pé pa ni lè ou pa ni En ké raconté zot l'aventure de Arthur Arthur sé en chaussure de haute couture En soulier Armani épi en simel Mahogonie Le genre de shoes ke ou pé pa ni lè ou pa ni [Couplet 2] I ka passé douvan Max, en pair Air Max Ki té la ka pren têt'li épi en pè shox Arthur pa sa pren'y relax tout lé boug la ni locks I ka essayé seré tout ca i ni en lèy ki de luxe Mais Max ka vini palé bay potfèy bling bling i ja paré pou bay Arthur ja couri meté kôy en standby «Hey bwoy coté ou kay ni en sound system, so en nou ay» Arthur pa sa di boug la non, i telment couillon i ka joué lè boug galant Max ka métèy si en gros moto pot kit, ka bay en moco bokit, yo chapé kon boulet canon [Refrain] En ké raconté zot l'aventure de Arthur Arthur sé en chaussure de haute couture En soulier Armani épi en simel Mahoganie Le genre de shoes ke ou pé pa ni lè ou pa ni En ké raconté zot l'aventure de Arthur Arthur sé en chaussure de haute couture En soulier Armani épi en simel Mahogonie Le genre de shoes ke ou pé pa ni lè ou pa ni [Couplet 3] Zot ja suiv ki Arthur sé en ich de rich en bourgeois de la ville Le genre de boug kip a konnet ayen ki la vi mai ki toujou la ka fè plein style Style sé li ki boss mai en place la sé li ki pli docil En pliss en sound system len i ni l'air débile pli débile ki Bill dans Boule et Bill Blo blo sélecta la ka met' ça haut toute massif la ka krié oué Yin ki moun four a chaux épi Baie-Mahault Arthur même ka krié enmoué Yo ja bousculéy san compté combien fois la mafia ka maché si piéy Y ka ritchilé i pa té jenmin wè en fenm waïné si préy Ga ça bass la l'odè zeb la ka exitéy I trappé en complicité épi miss ke mwen fini cité Mi Arthur ka waïné ka jump up pésonn pa sa palé bay, sé li ki tchek en pin up Max ki Max ka pèd foi, d'ailleur tout moun ka pèd foi et sé surmen primié foi Arthur ka krié pull up [Refrain] En ja raconté zot l'aventure de Arthur Arthur sété en chaussure de haut couture Actuellement sé en boug free Ka mangé ital et poisson frit Ka mèt lacet rouge jaune vert Et ka profité di la vie En ja raconté zot l'aventure de Arthur Arthur sété en chaussure de haut couture Actuellement sé en boug free Ka mangé ital et poisson frit Ka mèt lacet rouge jaune vert Et ka profité di la vie